JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Lista objavljenih članaka

Uvodnik
Godina I, Broj 1, Oktobar
Godina I, Broj 1, Oktobar

Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE - Srbija 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 5-8
Godina I, Broj 1, Oktobar
Zlatko Fišer, Violetta Raffay, Slađana Vlajović, Aleksandar Kličković, Aleksandra Lazić, Kornelija Jakšić Horvat

EURECA Srbija One 2014 – Vanbolnički srčani zastoj – mesto događaja Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 9-12
Godina I, Broj 1, Oktobar
Zlatko Fišer, Slađana Vlajović, Kornelija Jakšić Horvat, Violetta Raffay

EURECA One 2014- jednomesečno prikupljanje podataka na teritoriji opštine Subotica Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 13-16
Godina I, Broj 1, Oktobar
Mihaela Budimski , Zlatko Fišer , Milena Momirović Stojković , Kornelija Jakšić Horvat

Vanbolnički sečani zastoj na teritoriji Grada Niša - EURECA ONE 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 17-21
Godina I, Broj 1, Oktobar
Dušan Milenković, Tatjana Rajković, Saša Ignjatijević, Snežana Mitrović, Vanja Anđelković, Miloradna Stojanović

Časopis - PDF dokument
Godina I, Broj 1, Oktobar
Preuzmi kompletan časopis

Uvodnik
Godina I, Broj 2, Decembar


EURECA Srbija One 2014. - Kardiopulmonalna resuscitacija od strane svedoka
Godina I, Broj 2, Decembar
Kornelija Jakšić Horvat,Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Nikola Gavrilović, Zlatko Fišer

EURECA One 2014 - Analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)
Godina I, Broj 2, Decembar
Kornelija Jakšić Horvat,Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Snežana Holcer Vukelić

EURECA ONE 2014. Jednomesečni izveštaj – Kanjiža
Godina I, Broj 2, Decembar
Margit Pajor, Deže Babinski, Izabela Nađ

Dom zdravlja “Temerin” naše učešće u programu EuReCA One 2014 - Srbija
Godina I, Broj 2, Decembar
Mirko Vidović, Milena Momirović Stojković, Kornelija Jakšić Horvat

Časopis - PDF dokument
Godina I, Broj 2, Decembar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina II, Broj 3, Februar


Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji
Godina II, Broj 3, Februar
Violetta Raffay, Zlatko Fišer, Jelena Tijanić, Kornelija Jakšić Horvat, Mihaela Budimski, Snežana Holcer Vukelić

Časopis - PDF dokument
Godina II, Broj 3, Februar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina II, Broj 4, Jun


Prednosti prehospitalne klasifikacije težine anafilakije
Godina II, Broj 4, Jun
Hajriz Alihodžić

Revijalni rad Posebni uslovi sredine –Velike nadmorske visine
Godina II, Broj 4, Jun
Kornelija Jakšić Horvat

EuReCa 2015 - Subotica - Jednogodišnje praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom
Godina II, Broj 4, Jun
Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Kornelija Jakšić Horvat

Srčani zastoj na sportskim terenima Eureca one 2014- 2015
Godina II, Broj 4, Jun
Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Nikola Gavrilović, Kornelija Jakšić Horvat

Časopis - PDF dokument
Godina II, Broj 4, Jun
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina II, Broj 5, Oktobar


EURECA 2015-Srbija
Godina II, Broj 5, Oktobar
Zlatko Fišer, Mihaela Budimski, Kornelija Jakšić Horvat

Lanac prevencije i njegova implementarnost u republici srbiji
Godina II, Broj 5, Oktobar
Zlatko Fišer, Jelena Tijanić, Mihaela Budimski

Analiza implementiranosti preporuka 2015
Godina II, Broj 5, Oktobar
Zlatko Fišer, Mihaela Budimski

Kontrola kvaliteta na ERC Advanced Life Support kursevima u Srbiji i Evropi - Preliminarni podaci, originalno istraživanje
Godina II, Broj 5, Oktobar
Zlatko Fišer, Mihaela Budimski

Kursevi Evropskog resuscitacionog saveta u Srbiji 2016. godine
Godina II, Broj 5, Oktobar
Zlatko Fišer, Jelena Tijanić, Mihaela Budimski

Časopis - PDF dokument
Godina II, Broj 5, Oktobar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina III, Broj 6, Februar


Evaluation of resuscitation knowledge and skills in Dentists before and after a European Resuscitation Council CPR/AED course
Godina III, Broj 6, Februar
Vasileios Schizogiannis, Athanasios Chalkias, Euaggelia Kouskouni, Nicoletta Iacovidou, Theodoros Xanthos

Long-term evaluation of neurological impairment scales after ischemic stroke in type 2 diabetic Caucasians
Godina III, Broj 6, Februar
Vasileios Dragoumanos, Nicoletta Iacovidou, Dimitrios Athanasopoulos, Andreas Melidonis, Ioannis Zaganas, Athanasios Chalkias, Theodoros Xanthos

EURECA SRBIJA 2015-2016. - dvogodišnja analiza
Godina III, Broj 6, Februar
Mihaela Budimski, Kornelija Jakšić Horvat, Milena Momirović Stojković, Zlatko Fišer

Časopis - PDF dokument
Godina III, Broj 6, Februar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina III, Broj 7, Septembar


Pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj - EuReCa_Srbija Pediatric out-of-hospital cardiac arrest - EuReCa_Serbia
Godina III, Broj 7, Septembar
Kornelija Jakšić Horvat, Milena Momirović Stojković, Zlatko Fišer

EuReCa_Srbija Subotica 2015-2016. – Da li jačanje sistema dovodi do rezultata?
Godina III, Broj 7, Septembar
Milena Momirović Stojković, Nikola Gavrilović, Kornelija Jakšić Horvat

EuReCa 2017. PRAĆENJE SRČANOG ZASTOJA U R. SRBIJI - šestomesečni izveštaj
Godina III, Broj 7, Septembar
Jelena Tijanić, Violetta Raffay, Mihaela Budimski

Učešće laika u započinjanju kardiopulmonalne resuscitacije. Zašto laici ne pomažu? EuReCa_Srbija
Godina III, Broj 7, Septembar
Violetta Raffay, Jelena Tijanić, Zoran Fišer

Časopis - PDF dokument
Godina III, Broj 7, Septembar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina III, Broj 8, Decembar
Pročitaj ili preuzmi dokument

Povratak spontane cirkulacije kod pacijenata srčanog zastoja kardiološke etiologije u populaciji odraslih u Srbiji
Godina III, Broj 8, Decembar
Mihaela Budimski, Zlatko Fišer, Violetta Raffay

Srčani zastoj na javnom mestu
Godina III, Broj 8, Decembar
Jelena Tijanic, Violetta Raffay

DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 TOKOM RESUSCITACIJE POKAZATELJI PREŽIVLJAVANJA PACIJENTA SA IZVANBOLNIČKIM SRČANIM ZASTOJEM?
Godina III, Broj 8, Decembar
Saša Milić, Ljiljana Ćurčić, Bojana Nikolić

Časopis - PDF dokument
Godina III, Broj 8, Decembar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina IV, Broj 9, Februar
Godina IV, broj 9, Februar

Incidenca vanbolničkog srčanog zastoja u Zrenjaninu
Godina IV, Broj 9, Februar
Jovanka Koprivica, Aleksandar Živanović

Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini
Godina IV, Broj 9, Februar
Kornelija Jakšić Horvat, Mihaela Budimski, Snežana Holcer Vukelić

SENZITIVNOST POZIVA VANBOLNIČKOG SRČANOG ZASTOJA U DISPEČERSKOM CENTRU SHMP SUBOTICA
Godina IV, Broj 9, Februar
Anka Ivošević, Bojana Tomić, Nora Lajko

Časopis - PDF dokument
Godina IV, Broj 9, Februar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina IV, Broj 10, Septembar


Koliko smo napredovali?
Godina IV, Broj 10, Septembar
Saša Milić, Violetta Raffay

Upotreba kiseonika kod vanbolničkog srčanog zastoja- EuReCa_Vojvodina
Godina IV, Broj 10, Septembar
Mihaela Budimski, Kornelija Jakšič Horvat, Snežana Holcer Vukelić

Kontinualno praćenje vanbolničkog srčanog zastoja na teritoriji opštine Sombor-EuReCa_Srbija
Godina IV, Broj 10, Septembar
Snežana Holcer Vukelić, Ivan Pešić

Časopis - PDF dokument
Godina IV, Broj 10, Septembar
Preuzmi kompletan dokument

Bilo kakav pokušaj Resuscitacije od strane svedoka je bolji nego nikakav pokušaj Resuscitacija – urbani mit, zabluda ili dokazana istina?
Godina IV, Broj 11, Decembar
Zlatko Fišer, Violetta Raffay, Mihaela Budimski, Nela Đorđević Vujović, Ivana Obradović5

Primena ultrazvuka u urgentnoj medicini i Resuscitaciji
Godina IV, Broj 11, Decembar
Mihaela Budimski

ROSC kod non VT/VF srčanog zastoja – EuReCa_Srbija 2014-2017
Godina IV, Broj 11, Decembar
Nela Đorđević Vujović, Ivana Obradović, Zoran Fišer

Časopis - PDF dokument
Godina IV, Broj 11, Decembar
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina IV, Broj 11, Decembar


Vanbolnički traumatizam u dečijem uzrastu
Godina V, Broj 12, Mart
Violetta Raffay, Suzana Ranđelović

DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 I SATURACIJE KISEONIKA TOKOM RESUSCITACIJE U KORELACIJI?
Godina V, Broj 12, Mart
Saša Milić

EuReCa_Srbija Trauma registar: mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza
Godina V, Broj 12, Mart
Tanja Stojković, Vanja Vujinović, Zoran Fišer

Časopis - PDF dokument
Godina V, Broj 12, Mart
Preuzmi kompletan dokument

Uvodnik
Godina V, Broj 12, Mart


Uvodnik
Godina V, Broj 13, Septembar
Zlatko Fišer

Moć medija kao edukativnog oružja u kardiopulmonalnoj resuscitaciji ili fiktivna vizija bez realnosti
Godina V, Broj 13, Septembar
Mihaela Budimski, Ivana Obradović, Violetta Raffay

EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
Godina V, Broj 13, Septembar
Saša Milić, Suzana Ranđelović

Časopis - PDF dokument
Godina V, Broj 13, Septembar
Preuzmi kompletan dokument

EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
Godina V, Broj 13, Septembar
Saša Milić, Suzana Ranđelović

Uvođenje krimskog registra za izvanbolnički srčani zastoj i reanimaciju (COHCARR): obrazloženje, dizajn i šestomesečni osnovni podaci .
Godina V, Broj 14, Decembar
Alexei Birkun, Lesya Frolova

Časopis - PDF dokument
Godina V, Broj 14, Decembar
Preuzmi kompletan dokument

Stavovi zdravstvenih radnika o prisustvu porodice pacijenta tokom resuscitacije – preliminarni rezultati istraživanja
Godina V, Broj 14, Decembar
Zoran Fiser, Ivana Obradovic, Suzana Randjelović

Šta smo naučili?
Godina V, Broj 14, Decembar
Nela Djordjević Vujovic, Aleksandra Lazic, Suzana Randjelovic

Uvodnik
Godina V, Broj 14, Decembar
Zlatko Fišer

Časopis - PDF dokument
Godina VI, Broj 15, Jun
Preuzmi kompletan dokument

Bls Kurs: Standardni BLS kurs ili BLS kurs u virtuelnoj realnosti
Godina VI, Broj 15, Jun


Dispečerom vođena resuscitacija – EuReCa_Srbija 2014-2019
Godina VI, Broj 15, Jun


KPR pružena od strane laika EuReCa_ Srbija 2014-2019
Godina VI, Broj 15, Jun


Uvodnik
Godina VI, Broj 15, Jun
Zlarko Fišer

Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19
Godina VI, Broj 16, Novembar
Preuzmi kompletan časopis

Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19
Godina VI, Broj 16, Novembar


Preporuke Resuscitacionog saveta Srbije za primenu mera resuscitacije tokom COVID-19 pandemije
Godina VI, Broj 16, Novembar


Uvodnik
Godina VI, Broj 16, Novembar
Zlatko Fišer

ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs