JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Aleksandra
Lazić


Radovi:
1. Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19
2. Dispečerom vođena resuscitacija – EuReCa_Srbija 2014-2019
3. Bls Kurs: Standardni BLS kurs ili BLS kurs u virtuelnoj realnosti
4. KPR pružena od strane laika EuReCa_ Srbija 2014-2019
5. Šta smo naučili?
6. Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE - Srbija 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 5-8

Lista autora
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs