JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Saša
Milić


Radovi:
1. Dispečerom vođena resuscitacija – EuReCa_Srbija 2014-2019
2. Bls Kurs: Standardni BLS kurs ili BLS kurs u virtuelnoj realnosti
3. KPR pružena od strane laika EuReCa_ Srbija 2014-2019
4. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
5. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
6. DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 I SATURACIJE KISEONIKA TOKOM RESUSCITACIJE U KORELACIJI?
7. DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 TOKOM RESUSCITACIJE POKAZATELJI PREŽIVLJAVANJA PACIJENTA SA IZVANBOLNIČKIM SRČANIM ZASTOJEM?

Primary Health Care Center Inđija

Lista autora
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs