JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Zoran
Fišer


Radovi:
1. Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19
2. Preporuke Resuscitacionog saveta Srbije za primenu mera resuscitacije tokom COVID-19 pandemije
3. Dispečerom vođena resuscitacija – EuReCa_Srbija 2014-2019
4. Bls Kurs: Standardni BLS kurs ili BLS kurs u virtuelnoj realnosti
5. KPR pružena od strane laika EuReCa_ Srbija 2014-2019
6. Stavovi zdravstvenih radnika o prisustvu porodice pacijenta tokom resuscitacije – preliminarni rezultati istraživanja
7. EuReCa_Srbija Trauma registar: mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza
8. ROSC kod non VT/VF srčanog zastoja – EuReCa_Srbija 2014-2017
9. Učešće laika u započinjanju kardiopulmonalne resuscitacije. Zašto laici ne pomažu? EuReCa_Srbija

Lista autora
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs