JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Mihaela
Budimski


Radovi:
1. Preporuke Resuscitacionog saveta Srbije za primenu mera resuscitacije tokom COVID-19 pandemije
2. Moć medija kao edukativnog oružja u kardiopulmonalnoj resuscitaciji ili fiktivna vizija bez realnosti
3. Primena ultrazvuka u urgentnoj medicini i Resuscitaciji
4. Bilo kakav pokušaj Resuscitacije od strane svedoka je bolji nego nikakav pokušaj Resuscitacija – urbani mit, zabluda ili dokazana istina?
5. Upotreba kiseonika kod vanbolničkog srčanog zastoja- EuReCa_Vojvodina
6. Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini
7. Povratak spontane cirkulacije kod pacijenata srčanog zastoja kardiološke etiologije u populaciji odraslih u Srbiji
8. EuReCa 2017. PRAĆENJE SRČANOG ZASTOJA U R. SRBIJI - šestomesečni izveštaj
9. EURECA SRBIJA 2015-2016. - dvogodišnja analiza
10. Kursevi Evropskog resuscitacionog saveta u Srbiji 2016. godine
11. Kontrola kvaliteta na ERC Advanced Life Support kursevima u Srbiji i Evropi - Preliminarni podaci, originalno istraživanje
12. Analiza implementiranosti preporuka 2015
13. Lanac prevencije i njegova implementarnost u republici srbiji
14. EURECA 2015-Srbija
15. Srčani zastoj na sportskim terenima Eureca one 2014- 2015
16. EuReCa 2015 - Subotica - Jednogodišnje praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom
17. Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji
18. EURECA One 2014 - Analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)
19. EURECA Srbija One 2014. - Kardiopulmonalna resuscitacija od strane svedoka
20. EURECA One 2014- jednomesečno prikupljanje podataka na teritoriji opštine Subotica Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 13-16

Dr. Mihaela Budimski is a doctor of medicine, an emergency resident at the Medical University in Novi Sad. She has been working in Resuscitation Council of Serbia, at educational courses in field of resuscitation for last five years.She is an author and a co-author of numerous publications that have been published in domestic and international journals, mainly in Journal Resuscitatio Balcanica. The publications are accessible on Sci Index, COBISS and also, citations are available at Google Scholar.

Lista autora
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs