JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina III, Broj 6, Februar

Poštovani čitaoci,
Pred nama je treća godina izdavanja časopisa Journal Resuscitatio Balcanica.
Ovaj časopis plod je entuzijazma malog broja ljudi, uostalom i oblast medicine kojom se bavi nije baš ukorenjena u srpskom zdravstvu.
U stvari gotovo i da ne postoji naučna oblast koju definiše pojam Resuscitaciona medicina stoga svaki rad i svako saopštenje u ovoj oblasti
je dragoceno i sasvim sigurno predstavlja korak bliže ka naučnoj zajednici koja se pitanjima Resuscitacione medicine bavi.
Još je veći izazov da se prikupi istraživačka i stručna misao u jednoj novoj naučnoj oblasti iz jedne Evropske regije a posebno regije koju
opterećuju brojne podele i sukobi.
No korak po korak mi napredujemo ka ciljevima koje smo postavili. Kroz program EuReCa prati se pojava Srčanog zastoja i objavljuju
dragoceni podaci o epidemiologiji ovog oboljenja koji su sasvim sigurno dragoceni jer ih do sada uopšte i nije bilo.
Obuku i njena dostignuća prate odgovarajuće manekenske studije.
Od ovog broja u našem časopisu redovno objavljujemo radove naših kolega iz Grčke, Medicinskog fakulteta iz Atine.
Naš cilj je da tokom 2017 naš časopis postane zaista časopis regije Balkana, kroz izabranih stručnih saopštenja u svakom od narednih
brojeva.
Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Evaluation of resuscitation knowledge and skills in Dentists before and after a European Resuscitation Council CPR/AED course
Vasileios Schizogiannis, Athanasios Chalkias, Euaggelia Kouskouni, Nicoletta Iacovidou, Theodoros Xanthos
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Long-term evaluation of neurological impairment scales after ischemic stroke in type 2 diabetic Caucasians
Vasileios Dragoumanos, Nicoletta Iacovidou, Dimitrios Athanasopoulos, Andreas Melidonis, Ioannis Zaganas, Athanasios Chalkias, Theodoros Xanthos
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


EURECA SRBIJA 2015-2016. - dvogodišnja analiza
Mihaela Budimski, Kornelija Jakšić Horvat, Milena Momirović Stojković, Zlatko Fišer
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs