JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina VI, Broj 15, Jun

Dogadjanja koja su obeležila početak 2020 godine omela su nas u redovnom radu i realizaciji svega što smo planirali, kao i druge organizacije uostalom.
Nakon pauze koja je nastala, priredili smo ovaj broj sada kao broj koji je prvi koji izlazi u elektronskom okruženju. Od ovog broja uredjivanja časopisa je zasnovano na posebnoj platformi i programu za elektronsko profesionalno uredjivanja časopisa. Nadamo se da će to doneti napredak u kvalitetu radova, odnosno samog časopisa.
Tokom predhodnih pet godina mi smo se dominantno bavili pitanjima epidemiologije srčanog zastoja, što će i dalje biti važan deo našeg interesovanja i proučavanja. Sada smo odlučili da pažnju posvetimo i pitanjima koja se odnose na eksperimentalna istraživanja – maneken studije u resuscitacionoj medicini i pitanja koja su vezana za obuku i način izvodjenja obuke.
Nadam se da će nova koncepcija privući nove zaiteresovane osobe kako kao čitaoce tako i kao autore
Uvodnik
Zlarko Fišer


KPR pružena od strane laika EuReCa_ Srbija 2014-2019

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Bls Kurs: Standardni BLS kurs ili BLS kurs u virtuelnoj realnosti

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Dispečerom vođena resuscitacija – EuReCa_Srbija 2014-2019

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs