JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina V, Broj 13, Septembar

Poštovani čitaoci,
Resuscitacioni savet Srbije je tokom proteklih šest godina vrlo strpljivo radio na razvoju istraživanja i obradi rezultata tih istraživanja u oblasti resuscitacione medicine. U stvari može se reći da smo tokom desetak poslednjih godina ovu granu medicine ustanovili i postavili, tome su doprineli naši članovi odbranom svojih doktorskih teza iz ove oblasti na medicinskim fakultetima u Srbiji, magistarskih teza na fakultetima za strukovne studije, brojnih diplomskih radova, te publikovanjem stručnih saopštenja u našem časopisu ali i drugim časopisima u Srbiji.
Sa zadovoljstvom možemo reči da uključivanjem Dr Violette raffaz i naučna tela Evropskog resuscitacionog saveta i izborom nje i drugih naših članova u stručna tela Evropskog resuscitacionog saveta – ova grana medicinie je i zvanično ponikla, stvorena i u Srbiji.
Postavili smo odlukom Stručnih tela Resuscitacionog saveta Srbije i Redakcije časopisa JRB kao zvaničnog glasila Resuscitacionog saveta, nekoliko istraživačkih programa i pratili pojavu iznenadnog srčanog zastoja po metodologiji i u okviru Projekta EURECA – Evropa sto nam je dalo dobru metodologiju, kvalitetne upitnike, rezultate koje mozemo ramenjivati sa drugim sličnim grupacijama i iskazivati ih na stručnim sastancima i skupovima kako u zemlji a posebno u inostranstvu.
...
Uvodnik
Zlatko Fišer
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
Saša Milić, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Moć medija kao edukativnog oružja u kardiopulmonalnoj resuscitaciji ili fiktivna vizija bez realnosti
Mihaela Budimski, Ivana Obradović, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
Saša Milić, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs