JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina V, Broj 12, Mart

Postovani Članovi Resuscitacionog Saveta Srbije,
Tokom predhodnih pet godina bavili smo se epidemiologijom izvanbolničkog srčanog zastoja. Beležili smo pojavu i pručavali faktore koji mogu uticati na povećanje preživljavanja pojave iznenadnog srčanog zastoja.
Verujemo da je naš časopis u mnogomo doprineo da se potpunije razume ova bolest i razmotre mogučnosti njenog uspešnijeg zbrinjavanja u izvanbolničkim uslovima.Tokom 2019 nastavićemo da pratimo rad Eureca Programa Srbija.
U septembru 2018 formirali smo i počeli sprovoditi Program EURECA TRAUMA - Srbija kao prospektivnu opservacionu epidemiološku studiju.Ova studija prati epidemiološke podatke o pojavi, uzroku i nastanku povreda i traume, prati način zbrinjavanja pacijenta ali prati i primenu mera prve pomoći pri zbrinjavanje pacijenta koji su zadobili povredu, kroz beleženje podataka o EURECA trauma dogadjajima u niz istraživačkih centara koji su u nastojanju da se ova pojava kvalitetno sagleda za ovaj program formirani.
Rezultete ovog istraživanja počeli smo obrađivati i oni će uz rezultete postojećeg Programa praćenja pojave vanbolničkog srčanog zastoja biti u toku 2019 godine osnova našeg interesovanja.
Verujem da će podaci koji će tokom 2019 godine biti saopšteni u mnogome doprineti da se bolje i potpunije razume pojava i uzroci povredjivanja u populaciji R. Srbije.
Razmena informacija sa sličnim organizacijama i grupacijama u svetu nam je i dalje značajan prioritet.
dr Zlatko Fišer
Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Vanbolnički traumatizam u dečijem uzrastu
Violetta Raffay, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 I SATURACIJE KISEONIKA TOKOM RESUSCITACIJE U KORELACIJI?
Saša Milić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


EuReCa_Srbija Trauma registar: mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza
Tanja Stojković, Vanja Vujinović, Zoran Fišer
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs