JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina II, Broj 4, Jun

IZDAVAČKI PODUHVAT DECENIJE
Praktikumi za primenu Preporuka 2015 na srpskom jeziku Novi priručnici za ERC kurseve uskoro će biti dotupni na srpskom jeziku. Resuscitacioni savet Srbije Ugovorio je uslove prevođenja ovih publikacija sa Evropskim resuscitacionim savetom.
Uređivački odbor na srpskom jeziku na čelu sa Prof. dr Jasnom Jevđić uspešno je započeo obiman, istorijski posao u kome su prvi put nakon 1991. godine najnovije Preporuke i praktikumi za njihovu primenu, dostupni na srpskom jeziku.
Prošlo je više od 25 godina kada je posledji put učinjen ozbiljniji pokušaj približavanja stručne literature i najnovijih saznanja i savremenih principa lešenja životno ugroženih pacijenata omogučavanjem korišćenja stručne literature na srpskom jeziku. Izdanje Preporuka iz 1991 godine na srpskom jeziku je godinama bilo jedino izdanje u ovoj oblasti medicine na srpskom jeziku. Ono je pažljivo čuvalo i isčitavalo u svakom Urgentnom odeljenju od lekara i njihovoh saradnika kao tada jedina literatura tog tipa u Srbiji. Nakon četvrt veka, nastojanjima Resuscitacionog saveta Srbije kao organizacije ali pre svega radom pojedinih članova došli smo ponovo u priliku da posedujemo najvažniji udžbenik za sticanje novih znanja u zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata i na srpskom jeziku.
Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Prednosti prehospitalne klasifikacije težine anafilakije
Hajriz Alihodžić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Revijalni rad Posebni uslovi sredine –Velike nadmorske visine
Kornelija Jakšić Horvat
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


EuReCa 2015 - Subotica - Jednogodišnje praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom
Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Kornelija Jakšić Horvat
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Srčani zastoj na sportskim terenima Eureca one 2014- 2015
Mihaela Budimski, Milena Momirović Stojković, Nikola Gavrilović, Kornelija Jakšić Horvat
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs