JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina III, Broj 8, Decembar

Jesen je obično vreme prikupljanja plodova rada, vreme kada se radujemo ili tugujemo zbog toga što smo radili ili nismo uradili. Što se tiče našeg časopisa, sumiramo rezultate ovih dana. Naša mala uporna družina postigla je prvi rezultat na putu ka cilju. Prošli smo ocenjivanje brojeva 2016. godine – napravljena je kategorizacija časopisa. Journal Resuscitatio Balcanica razvrstan je u kategoriju M 54 odn. u kategoriju novo osnovani naučni časopis – domaći koji je zadovoljio kriterijume očenjivanja kvaliteta časopisa.

Najveći doprinos u tom pogledu dala je dr Mihaela Budimski koja je vredno radila na tome da ovi kriterijumi budu maksimalno ispoštovani i postigla da tako i bude. To je svakako prvi korak na putu da se postigne više a da kao časopis napredujemo po uticajnosti i ugledu. Naša uređivačka politika tokom 2015-2017. godine je bila zasnovana na objavljivanju radova koji proističu iz kliničkog trijala EuReCa. To je dovelo do toga da jedina tema našeg časopisa bude saopštavanje rezultata navedenog trijala.
Uvodnik
Pročitaj ili preuzmi dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Povratak spontane cirkulacije kod pacijenata srčanog zastoja kardiološke etiologije u populaciji odraslih u Srbiji
Mihaela Budimski, Zlatko Fišer, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Srčani zastoj na javnom mestu
Jelena Tijanic, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 TOKOM RESUSCITACIJE POKAZATELJI PREŽIVLJAVANJA PACIJENTA SA IZVANBOLNIČKIM SRČANIM ZASTOJEM?
Saša Milić, Ljiljana Ćurčić, Bojana Nikolić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokumentArhiva
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs