JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs
Prijavite Vaš rad


Godina VI, Broj 16, Novembar

Uvodnik
Zlatko Fišer


Preporuke Resuscitacionog saveta Srbije za primenu mera resuscitacije tokom COVID-19 pandemije


Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19


Pravičnosti etičkih odluka u odnosu raspodele medicinskih resursa unutar pandemije COVID-19
Preuzmi kompletan časopis


POGLEDAJ ČASOPIS
SPONZORI
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs