JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Suzana
Ranđelović


Radovi:
1. Stavovi zdravstvenih radnika o prisustvu porodice pacijenta tokom resuscitacije – preliminarni rezultati istraživanja
2. Šta smo naučili?
3. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
4. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
5. Vanbolnički traumatizam u dečijem uzrastu

Lista autora

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs