JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Saša
Milić


Radovi:
1. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
2. EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
3. DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 I SATURACIJE KISEONIKA TOKOM RESUSCITACIJE U KORELACIJI?
4. DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 TOKOM RESUSCITACIJE POKAZATELJI PREŽIVLJAVANJA PACIJENTA SA IZVANBOLNIČKIM SRČANIM ZASTOJEM?

Primary Health Care Center Inđija

Lista autora

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs