JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Zoran
Fišer


Radovi:
1. Stavovi zdravstvenih radnika o prisustvu porodice pacijenta tokom resuscitacije – preliminarni rezultati istraživanja
2. EuReCa_Srbija Trauma registar: mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza
3. ROSC kod non VT/VF srčanog zastoja – EuReCa_Srbija 2014-2017
4. Učešće laika u započinjanju kardiopulmonalne resuscitacije. Zašto laici ne pomažu? EuReCa_Srbija

Lista autora

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs