JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Snežana
Holcer Vukelić


Radovi:
1. Kontinualno praćenje vanbolničkog srčanog zastoja na teritoriji opštine Sombor-EuReCa_Srbija
2. Upotreba kiseonika kod vanbolničkog srčanog zastoja- EuReCa_Vojvodina
3. Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini
4. Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji
5. EURECA One 2014 - Analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)

Lista autora

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs