JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Kornelija
Jakšič Horvat


Radovi:
1. Upotreba kiseonika kod vanbolničkog srčanog zastoja- EuReCa_Vojvodina
2. Analiza epidemioloških podataka vanbolničkog srčanog zastoja kod žena u Vojvodini
3. EuReCa_Srbija Subotica 2015-2016. – Da li jačanje sistema dovodi do rezultata?
4. Pedijatrijski vanbolnički srčani zastoj - EuReCa_Srbija Pediatric out-of-hospital cardiac arrest - EuReCa_Serbia
5. EURECA SRBIJA 2015-2016. - dvogodišnja analiza
6. EURECA 2015-Srbija
7. Srčani zastoj na sportskim terenima Eureca one 2014- 2015
8. EuReCa 2015 - Subotica - Jednogodišnje praćenje pacijenata sa šokabilnim ritmom
9. Revijalni rad Posebni uslovi sredine –Velike nadmorske visine
10. Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji
11. Dom zdravlja “Temerin” naše učešće u programu EuReCA One 2014 - Srbija
12. EURECA One 2014 - Analiza povratka spontane cirkulacije (ROSC)
13. EURECA Srbija One 2014. - Kardiopulmonalna resuscitacija od strane svedoka
14. EURECA One 2014- jednomesečno prikupljanje podataka na teritoriji opštine Subotica Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 13-16
15. EURECA Srbija One 2014 – Vanbolnički srčani zastoj – mesto događaja Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 9-12
16. Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE - Srbija 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 5-8

Lista autora

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs