. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
Poštovani čitaoci,
Resuscitacioni savet Srbije je tokom proteklih šest godina vrlo strpljivo radio na razvoju istraživanja i obradi rezultata tih istraživanja u oblasti resuscitacione medicine. U stvari može se reći da smo tokom desetak poslednjih godina ovu granu medicine ustanovili i postavili, tome su doprineli naši članovi odbranom svojih doktorskih teza iz ove oblasti na medicinskim fakultetima u Srbiji, magistarskih teza na fakultetima za strukovne studije, brojnih diplomskih radova, te publikovanjem stručnih saopštenja u našem časopisu ali i drugim časopisima u Srbiji.
Sa zadovoljstvom možemo reči da uključivanjem Dr Violette raffaz i naučna tela Evropskog resuscitacionog saveta i izborom nje i drugih naših članova u stručna tela Evropskog resuscitacionog saveta – ova grana medicinie je i zvanično ponikla, stvorena i u Srbiji.
Postavili smo odlukom Stručnih tela Resuscitacionog saveta Srbije i Redakcije časopisa JRB kao zvaničnog glasila Resuscitacionog saveta, nekoliko istraživačkih programa i pratili pojavu iznenadnog srčanog zastoja po metodologiji i u okviru Projekta EURECA – Evropa sto nam je dalo dobru metodologiju, kvalitetne upitnike, rezultate koje mozemo ramenjivati sa drugim sličnim grupacijama i iskazivati ih na stručnim sastancima i skupovima kako u zemlji a posebno u inostranstvu.
...
Uvodnik
Zlatko Fišer
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Moć medija kao edukativnog oružja u kardiopulmonalnoj resuscitaciji ili fiktivna vizija bez realnosti
Mihaela Budimski, Ivana Obradović, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
Saša Milić, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
Saša Milić, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs