JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina V, Broj 13, Septembar

Uvodnik
Zlatko Fišer


EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije HMP na terenu i ambulanti u Srbiji
Saša Milić, Suzana Ranđelović


Moć medija kao edukativnog oružja u kardiopulmonalnoj resuscitaciji ili fiktivna vizija bez realnosti
Mihaela Budimski, Ivana Obradović, Violetta Raffay


EuReCa_Srbija - Trauma Program: Intervencije hitne medicinske pomoći na terenu
Saša Milić, Suzana Ranđelović


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument


POGLEDAJ ČASOPIS

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs