. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
Postovani Članovi Resuscitacionog Saveta Srbije,
Tokom predhodnih pet godina bavili smo se epidemiologijom izvanbolničkog srčanog zastoja. Beležili smo pojavu i pručavali faktore koji mogu uticati na povećanje preživljavanja pojave iznenadnog srčanog zastoja.
Verujemo da je naš časopis u mnogomo doprineo da se potpunije razume ova bolest i razmotre mogučnosti njenog uspešnijeg zbrinjavanja u izvanbolničkim uslovima.Tokom 2019 nastavićemo da pratimo rad Eureca Programa Srbija.
U septembru 2018 formirali smo i počeli sprovoditi Program EURECA TRAUMA - Srbija kao prospektivnu opservacionu epidemiološku studiju.Ova studija prati epidemiološke podatke o pojavi, uzroku i nastanku povreda i traume, prati način zbrinjavanja pacijenta ali prati i primenu mera prve pomoći pri zbrinjavanje pacijenta koji su zadobili povredu, kroz beleženje podataka o EURECA trauma dogadjajima u niz istraživačkih centara koji su u nastojanju da se ova pojava kvalitetno sagleda za ovaj program formirani.
Rezultete ovog istraživanja počeli smo obrađivati i oni će uz rezultete postojećeg Programa praćenja pojave vanbolničkog srčanog zastoja biti u toku 2019 godine osnova našeg interesovanja.
Verujem da će podaci koji će tokom 2019 godine biti saopšteni u mnogome doprineti da se bolje i potpunije razume pojava i uzroci povredjivanja u populaciji R. Srbije.
Razmena informacija sa sličnim organizacijama i grupacijama u svetu nam je i dalje značajan prioritet.
dr Zlatko Fišer
Vanbolnički traumatizam u dečijem uzrastu
Violetta Raffay, Suzana Ranđelović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

DA LI SU VREDNOSTI IZDAHNUTOG CO2 I SATURACIJE KISEONIKA TOKOM RESUSCITACIJE U KORELACIJI?
Saša Milić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EuReCa_Srbija Trauma registar: mesto nastanka povrede, četvoromesečna analiza
Tanja Stojković, Vanja Vujinović, Zoran Fišer
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs