JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna


ARHIVA
SVI ČLANCI
Autori


RECEZENTI
Prijavite Vaš rad
Uputstvo autorima za
pripremu rada


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Godina V, Broj 14, Decembar

Uvodnik
Zlatko Fišer


Uvođenje krimskog registra za izvanbolnički srčani zastoj i reanimaciju (COHCARR): obrazloženje, dizajn i šestomesečni osnovni podaci .
Alexei Birkun, Lesya Frolova


Šta smo naučili?
Nela Djordjević Vujovic, Aleksandra Lazic, Suzana Randjelovic


Stavovi zdravstvenih radnika o prisustvu porodice pacijenta tokom resuscitacije – preliminarni rezultati istraživanja
Zoran Fiser, Ivana Obradovic, Suzana Randjelović


Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument


POGLEDAJ ČASOPIS

RECEZENTI

POŠALJITE SVOJ RAD


ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs